Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011, wordt aan de heer REGA, Denis, op het einde van de maand april 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werk Belanghe

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010205781
pub.
31/01/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011, wordt aan de heer REGA, Denis, op het einde van de maand april 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof van Brussel.

Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^