Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenningscommissie inzake betaald educatie verlof Vervanging van leden Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2010, wordt de heer Robert JOOS benoemd tot effectief lid van de Erkenningscomm Bij hetzel

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2010206516
pub.
01/02/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Erkenningscommissie inzake betaald educatie verlof Vervanging van leden Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/01/2011 pub. 31/01/2011 numac 2011022024 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 16/01/2011 pub. 28/01/2011 numac 2011022031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2010, wordt de heer Robert JOOS benoemd tot effectief lid van de Erkenningscommissie bedoeld bij artikel 110 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, ter vervanging van Mevr. Sophie ROSMAN. Bij hetzelfde besluit wordt Mevr. Nele MUYS tot effectief lid benoemd van voornoemde commissie ter vervanging van de heer Bjorn CUYT. Bij hetzelfde besluit wordt de heer Bjorn CUYT tot plaatsvervangend lid benoemd van voornoemde commissie ter vervanging van de heer Danny VAN ASSCHE. Bij hetzelfde besluit wordt de heer Olivier HOFF tot effectief lid benoemd van voornoemde commissie ter vervanging van Mevr. Marie-Hélène SKA. Bij hetzelfde besluit wordt de heer François LEMAIRE tot effectief lid benoemd van voornoemde commissie ter vervanging van Mevr. Nicole SCHETS. Bij hetzelfde besluit wordt de heer Jean HANNECART tot plaatsvervangend lid benoemd van voornoemde commissie ter vervanging van de heer Pierre HANNECART.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^