Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 24 februari 2011

Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 22 december 2010 wordt Mevr. Biral, Marie-Aurore, geboren op 6 maart 198(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009134
pub.
24/02/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 22 december 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/12/2010 pub. 29/12/2010 numac 2010014271 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende havenstaatcontrole sluiten wordt Mevr. Biral, Marie-Aurore, geboren op 6 maart 1981, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen, in het Franstalig taalkader, met ingang van 1 september 2010.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^