Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 december 2011
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Verenigingen die het slachtoffer kunnen bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Résilience », met zetel te 7000 Bergen, ave

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009780
pub.
08/12/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Verenigingen die het slachtoffer kunnen bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Résilience », met zetel te 7000 Bergen, avenue de l'Hôpital 54, hernieuwd voor een periode van 6 jaar met ingang van 9 december 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^