Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt, met ingang van 1 mei 2011, op haar aanvraag, aan Mevr. Lies Janssen, ontslag uit haar ambt van attaché verleend.

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011212
pub.
15/06/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt, met ingang van 1 mei 2011, op haar aanvraag, aan Mevr. Lies Janssen, ontslag uit haar ambt van attaché verleend.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^