Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2010 wordt de heer Stéphane DE LOECKER ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republieken Oezbekistan, Armenië en Georgië, met standplaats te Brusse Bij

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2011015015
pub.
04/02/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 6 december 2010 wordt de heer Stéphane DE LOECKER ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republieken Oezbekistan, Armenië en Georgië, met standplaats te Brussel, en overgeplaatst naar het Hoofdbestuur vanaf 16 januari 2011.

Bij ministerieel besluit van 14 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2011 pub. 03/02/2011 numac 2011200476 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen type ministerieel besluit prom. 14/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011018033 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong sluiten wordt het ministerieel besluit van 9 december 2010 waarbij Mevr. Brigitte MINART uit haar functie van Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij het Bureau van de Verenigde Naties en de gespecialiseerde Instellingen te Genève wordt ontheven en overgeplaatst naar het Hoofdbestuur vanaf 1 juli 2010, ingetrokken.

Door hetzelfde ministerieel besluit van 14 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/01/2011 pub. 03/02/2011 numac 2011200476 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen type ministerieel besluit prom. 14/01/2011 pub. 01/02/2011 numac 2011018033 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de distributie van bloed en labiele bloedderivaten van menselijke oorsprong sluiten wordt Mevr.

MINART uit haar functie van Ambassaderaad bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij het Bureau van de Verenigde Naties en de gespecialiseerde Instellingen te Genève ontheven en overgeplaatst naar het Hoofdbestuur vanaf 31 januari 2011.

Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011 wordt de heer Michel LASTSCHENKO ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in het Koninkrijk Saoedi-Arabië, in het Sultanaat Oman en in de Republiek Jemen, met standplaats te Riyadh en wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Islamitische Republiek Afghanistan, met standplaats te Kaboel.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^