Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 10 september 2010 wordt de heer François Roux belast met de functie van Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van België bij het Bureau van de Verenigde Naties, de Gespecialiseerde Het b

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2011015017
pub.
09/02/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 10 september 2010 wordt de heer François Roux belast met de functie van Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger van België bij het Bureau van de Verenigde Naties, de Gespecialiseerde Instellingen, de Wereldhandelsorganisatie en de Ontwapeningsconferentie te Genève.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^