Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse dienst. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 14 april 2011 wordt aan de heer Igor Haustrate eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen vanaf 1 november 2011 Bij ko

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2011015079
pub.
17/08/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse dienst. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 14 april 2011 wordt aan de heer Igor Haustrate eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen vanaf 1 november 2011 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 mei 2011 wordt de heer Marc Baptist ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in het Koninkrijk Zweden alsook uit zijn functie van Consul-Generaal van België in deze Staat, met standplaats te Stockholm.

Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 april 2012 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^