Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 13 september 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt ingetrokken het koninklijk besluit van 5 juli 2010 waarbij de heer Jan Mutton wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Bij koni

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2011015089
pub.
13/09/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 wordt ingetrokken het koninklijk besluit van 5 juli 2010 waarbij de heer Jan Mutton wordt geaccrediteerd als Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van België in de Republiek Kenia en in Somalië met standplaats te Nairobi, en eveneens aangesteld wordt tot Consul-Generaal van België in deze Staten en ook belast wordt met de functie van Permanent Vertegenwoordiger van België bij het Programma van de Verenigde Naties voor het Leefmilieu (P.V.N.L.) en bij het Centrum van de Verenigde Naties voor Menselijke Nederzettingen (HABITAT).

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011 wordt Mevr. Caroline Vermeulen ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur.

Zij wordt aangesteld tot Consul van België te Taipeh, met als ressort de regio Taiwan.

Bij koninklijk besluit van 19 juli 2011 wordt de heer Michel Malherbe ontheven uit zijn functie van Consul-generaal van België te Hong Kong, met standplaats de regio Hong Kong van de Volksrepubliek China en Macao.

Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur vanaf de dag na zijn aankomst in België.

Bij ministerieel besluit van 13 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/07/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011003271 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 13/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011031391 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot bepaling van de referentierentevoet voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie sluiten wordt Mevr. Olga Cogen ontheven uit haar functie van Ambassadeattaché bij de Ambassade van België te Ankara en overgeplaatst naar het Hoofdbestuur vanaf de dag na haar aankomst in België.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^