Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 november 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 13 november 2011 wordt de heer Frank RECKER geaccrediteerd als Ambassadeur van België in Bosnië en Herzegovina, met standplaats te Wenen. Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akt Deze ter

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2011015123
pub.
29/11/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 13 november 2011 wordt de heer Frank RECKER geaccrediteerd als Ambassadeur van België in Bosnië en Herzegovina, met standplaats te Wenen.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^