Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Kanselarijcarrière Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011 wordt de heer Jan Bouchet ontheven uit zijn functie van Consul bij het Consulaat van België te Rio de Janeiro. Eervol ontslag uit zijn ambt wordt hem verleend. Het ber

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2011015134
pub.
06/12/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Kanselarijcarrière Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011 wordt de heer Jan Bouchet ontheven uit zijn functie van Consul bij het Consulaat van België te Rio de Janeiro. Eervol ontslag uit zijn ambt wordt hem verleend. Hij wordt gemachtigd aanspraak te maken op een rustpensioen vanaf 1 april 2012 en gemachtigd de eretitel van Kanselarijdirecteur te voeren.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^