Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Buitenlandse Dienst Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011 wordt aan de heer Marc Otte eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen vanaf 1 mei 2012 en gem Overplaats

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2011015135
pub.
06/12/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 13 augustus 2011 wordt aan de heer Marc Otte eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt toegelaten zijn rechten te doen gelden op een rustpensioen vanaf 1 mei 2012 en gemachtigd de eretitel van Ambassadeur te voeren.

Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 19 augustus 2011 worden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld na hun naam en toegevoegd aan het Hoofdbestuur : Robberecht, Peter, Ambassadeattaché bij de Ambassade van België te Kinshasa;

Van de Velde, Hendrik, Adjunct-Permanent Vertegenwoordiger bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (O.V.S.E.) te Wenen.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^