Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten en benoem Bij

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022180
pub.
27/05/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011 worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 17 december 2010, als leden van de Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van de dames DOYE, L., GOOVAERTS, C. en VANDEN BOSSCHE, N. en de heren ANCKAERT, M., DEBAENE, Ph., DESQUIENS, G., DURIAU, A., KELCHTERMANS, H., VAN UYTVEN, E., VOLCKAERT, F. en WILLEMS, P., in de hoedanigheid van werkende leden en de Mevrn. BONNEWYN, C., BRIHAYE, F., GOUBERT, A., PATRAKAIS, N., VANDENBUSSCHE, M. en VAN ELSHOCHT, V. en de heren ACKEIN, G., CRUYT, P., GILLIS, X., HILKENS, M. en VANSTECHELMAN, R., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen.

Bij hetzelfde besluit worden Mevr. HANOTIAU, I. en de heer BOCIAN, D., benoemd respectievelijk in de hoedanigheid van werkend lid en plaatsvervangend lid, bij genoemde commissie, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen, vanaf de dag van deze bekendmaking, voor een termijn verstrijkend op 16 december 2016.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^