Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 februari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 november 2011 wordt de heer Bols, André, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2012, eervol ontsl De he

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2011024365
pub.
01/02/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 november 2011 wordt de heer Bols, André, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2012, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De heer Bols, André, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 januari 2012, zijn aanspraken op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^