Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Personeel. - Bevorderingen door overgang naar het niveau B tot de graad van technisch deskundige van een administratief assisten(...) Bij koninklijk besl

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011206346
pub.
16/01/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Personeel. - Bevorderingen door overgang naar het niveau B tot de graad van technisch deskundige (sociaal controleur) van een administratief assistent Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt Mevr. Catherine THOMAS, administratief assistent, met ingang van 1 februari 2011 met datum van ranginneming op 1 augustus 2010 bevorderd door overgang naar het niveau B tot de graad van technisch deskundige (sociaal controleur) bij de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Nederlandse taalrol).

Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt de heer Guy FRANCIS, administratief assistent, met ingang van 1 februari 2011 met datum van ranginneming op 1 augustus 2010 bevorderd door overgang naar het niveau B tot de graad van technisch deskundige (sociaal controleur) bij de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Franse taalrol).

Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt de heer Johan VAN DER SYPT, administratief assistent, met ingang van 1 februari 2011 met datum van ranginneming op 1 augustus 2010 bevorderd door overgang naar het niveau B tot de graad van technisch deskundige (sociaal controleur) bij de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Nederlandse taalrol).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^