Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 september 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 8 mei 2012 wordt de heer Luc VANNESTE, directeur-generaal bij het departement, met ingang van 1 oktober 2012 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000345
pub.
03/09/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 8 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2012 pub. 14/05/2012 numac 2012002024 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2005 houdende uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 141 van 30 december 1982 tot oprichting van een databank betreffende de personeelsleden van de overheidsse type koninklijk besluit prom. 08/05/2012 pub. 18/05/2012 numac 2012022211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 20.000 EUR aan de VZW INTERMISSIONS, voor begrotingsjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 08/05/2012 pub. 30/05/2012 numac 2012022145 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/05/2012 pub. 30/05/2012 numac 2012022146 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen sluiten wordt de heer Luc VANNESTE, directeur-generaal bij het departement, met ingang van 1 oktober 2012 toegelaten tot het pensioen.

Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te doen gelden en de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^