Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 januari 2013

Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 18 december 2012 wordt de heer Eric LANCKSWEERDT, Eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd : - om aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen, va - om aan de

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000617
pub.
22/01/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 18 december 2012 wordt de heer Eric LANCKSWEERDT, Eerste auditeur bij de Raad van State, gemachtigd : - om aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen, vanaf 1 oktober 2012 en gedurende de academiejaren 2012-2013, 2013-2014 en 2014-2015, het ambt van deeltijds praktijkassistent (10 %) in het vak « Bemiddelen en onderhandelen » voort te zetten; - om aan de Universiteit Antwerpen, voor de periode van 1 oktober 2012 tot 30 september 2015, het ambt van deeltijds gastprofessor uit te oefenen in het kader van een practicum bestuursrecht, ten belope van 10 halve dagen van 3 uur, te geven in het tweede semester.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^