Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 4 decembre 2012 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009529
pub.
10/01/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 4 decembre 2012 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, met de titel van adviseur van een penitentiaire inrichting - adjunct van de Directeur, vakrichting « Algemeen beheer », bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van het Directoraat generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen, met ingang van 1 juli 2011 : - Mevr. Valérie BIEMAR, geboren op 3 september 1976 te Hermalle, attaché-directeur van gevangenis, Franstalig taalkader, vakrichting « Algemeen beheer »; - Mevr. Anncik CASSEZ, geboren op 25 september 1974 te Bergen, attaché-directeur van gevangenis, Franstalig taalkader, vakrichting « Algemeen beheer »; - Mevr. Stéphanie DE KETELE, geboren op 20 juli 1972 te Leuven, attaché-directeur van gevangenis, Franstalig taalkader, vakrichting « Algemeen beheer »; - Mevr. Catherine ANTOINE, geboren op 15 mei 1973 te Charleroi, attaché-directeur van gevangenis, Franstalig taalkader, vakrichting « Algemeen beheer »; - De heer Jean-Philippe KOOPMANSCH, geboren op 10 juni 1968 te Luik, attaché-directeur van gevangenis, Franstalig taalkader, vakrichting « Algemeen beheer »;

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^