Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 4 décembre 2012 wordt de heer Thierry BREYNE aangesteld in de hoedanigheid van directeur van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, in het Franse taalkader, voor een per Overeen

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2012014548
pub.
19/12/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 4 décembre 2012 wordt de heer Thierry BREYNE aangesteld in de hoedanigheid van directeur van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen, in het Franse taalkader, voor een periode van 6 jaar die aanvangt op 1 december 2012.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^