Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 13 juli 2012 werden benoemd : Commandeur De heer Ferdinand Carlos Léopold de TRAZEGNIES GRANDA, Oud-Minister van Buitenlandse Zaken van Peru, Bestuurder van het Peruaans filiaal va Ridder De heer

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2012015197
pub.
20/12/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Nationale Orden Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van bpost sluiten4 werden benoemd : Commandeur De heer Ferdinand Carlos Léopold de TRAZEGNIES GRANDA, Oud-Minister van Buitenlandse Zaken van Peru, Bestuurder van het Peruaans filiaal van de Belgische onderneming « Puratos »;

Ridder De heer Theophiel Cyril Ignatius VAN DEN DRIESSCHE, Adviseur voor de Buitenlandse Handel te Lima.

Bij koninklijk besluit van 1 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 13/07/2012 numac 2012203322 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012015112 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de personeelsleden van het Agentschap voor Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012203960 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars sluiten werd benoemd : Grootofficier Graaf Jacques ROGGE, Voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité.

Bij koninklijk besluit van 20 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van bpost sluiten1 werd benoemd : Ridder E.P. Luc DUQUENNE s.J., Ererector van de Franstalige katholieke parochie « Sacré Coeur » te Boekarest, Stichter en Voorzitter van de NGO « Jesuit Refugee Service » in Roemenië.

Bij koninklijk besluit van 18 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012024351 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2012 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 18/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012002034 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 619. - Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding type koninklijk besluit prom. 18/06/2012 pub. 29/06/2012 numac 2012203304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd sluiten werden benoemd : Officier De heer Frank DEMAEGHT, Stichter van de slagerij Number-One;

De heer Claude POLET, Gedelegeerd bestuurder van Tenke Fungurume Mining.

Bij koninklijk besluit van 12 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 19/06/2012 numac 2012003185 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de trappen van de hiërarchie van het personeel van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012021090 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen betreffende de statuten van de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012024231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 29/06/2012 numac 2012203567 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de overheid type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012022252 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2004 houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's « cardiale pathologie » moeten voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 12/06/2012 pub. 06/07/2017 numac 2017012924 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsnormen voor het netwerk "cardiale pathologie". - Duitse vertaling sluiten werd benoemd : Commandeur De heer Daniel ZAJFMAN, Voorzitter van de Weizmann-instituut in Rehovot (Israël).

Bij koninklijk besluit van 11 april 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een veiligheidszone rond de kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen voor de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in Ans, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de u sluiten werd benoemd : Commandeur De heer George FORREST, Voorzitter van de « Groupe Forrest ».

Bij koninklijk besluit van 11 april 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een veiligheidszone rond de kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen voor de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in Ans, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de u sluiten werd benoemd : Officier De heer Jean-Philippe WATERSCHOOT, Directeur-generaal van Utex Africa.

Bij koninklijk besluit van 2 februari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van bpost sluiten werd benoemd : Ridder Eerwaarde Pater Paul E. STAES, Rector CICM « District House Singapore ».

Bij koninklijk besluit van 7 november 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een veiligheidszone rond de kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen voor de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in Ans, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de u sluiten1 werd benoemd : Ridder Mevr. Godelieva Maria Aloysia MEERSSCHAERT, echtgenote Pontes, Vice-Voorzitster van de socio-culturele vereniging « Moinho da Juventude ».

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van bpost sluiten7 werd benoemd : Ridder Mevr. Brigid GALLAGHER, Vertaalster bij het Internationaal Bureau van de Douanetarieven.

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een veiligheidszone rond de kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen voor de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in Ans, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de u sluiten4 werd benoemd : Ridder De heer Joseph SALLOUM, Arts - radioloog (Libanon).

Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een veiligheidszone rond de kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen voor de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in Ans, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de u sluiten6 werd bevorderd : Officier Eerwaarde Pater Léon de SAINT-MOULIN, Leraar aardrijkskunde aan de Universiteit van Kinshasa, redacteur van het wetenschappelijk tijdschrift « Jeune Afrique »; en werden benoemd Officier Mej. Françoise DE MEYER, Directrice van het Motema Piko Lyceum te Kinshasa;

Monseigneur Maurice PLEVOETS, Ereprelaat van Z.H. Paus Benedictus XVI te Kinshasa;

Mevr. Arlette SEUTIN, echtgenote De Backer, Directrice en Studieprefecte van de Belgische School te Lubumbashi;

Ridder Eerwaarde Zuster Marguerite DECLERCK, Dokter in de geneeskunde te Kinshasa.

Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een veiligheidszone rond de kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen voor de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in Ans, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de u sluiten6 werd benoemd : Officier De heer David LIEBERMAN, Opperrabijn te Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een veiligheidszone rond de kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen voor de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in Ans, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de u sluiten6 werd benoemd : Ridder De heer Eric A.K.M. VAN HOECKE, Siemens Communications NV, Senior Executive Consultant, Adviseur Buitenlandse Handel in Koeweit.

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Bij koninklijk besluit van 13 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van bpost sluiten4 werden bevorderd : Commandeur Professor Eduardo C. DARGENT CHAMOT, Professor aan de Universiteit San Martin de Porres te Lima;

Professor Johan M.L. LEURIDAN, Decaan van de Faculteit Psychologie en Toerisme van de Universiteit San Martin de Porres te Lima; en werden benoemd : Officier De heer Carlos E.A. DARGENT CHAMOT, Vertegenwoordiger van FN Herstal in Peru;

De heer Guy O. VANACKEREN, Verantwoordelijke van de « Belgo-Club » van Lima en Afgevaardigde van het « UFBE » (Unie van Franstalige Belgen in het Buitenland) in Peru.

Bij koninklijk besluit van 9 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van bpost sluiten3 werd benoemd : Ridder Eerwaarde Pater Henri de la KETHULLE de RYHOVE, Missionaris van de Sociëteit van Jezus.

Bij koninklijk besluit van 18 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/06/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012024351 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2012 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 18/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012002034 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 619. - Koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding type koninklijk besluit prom. 18/06/2012 pub. 29/06/2012 numac 2012203304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd sluiten werden benoemd : Officier De heer Jacques SOMVILLE, Industrieel in de Democratische Republiek Kongo;

De heer Bernard BLANPAIN, Geneesheer-directeur van het « Centre médical de la Communauté » te Lubumbashi;

De heer Christian RAMAECKERS, Radioloog te Lubumbashi.

Bij koninklijk besluit van 14 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 24/05/2012 numac 2012024181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van bijzitters bij de onderzoeksraad voor de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012024352 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2012 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012202405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de non-profitsector sluiten werden benoemd : Commandeur Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Rosa Paula IRIBAGIZA, echtgenote Van de Sande, Vertegenwoordigster van de Koninklijke Familie van Burundi;

Ridder Mevr. Goreth KANYANGE, Voorzitster van de verenigingen « C.A.D. Twese Twoterimbere » en « Iday Burundi » (Bujumbura);

De heer Gabriel RUFYIRI, Voorzitter van OLUCOME (« Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations »).

Bij koninklijk besluit van 14 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 24/05/2012 numac 2012024181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van bijzitters bij de onderzoeksraad voor de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012024352 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2012 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012202405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de non-profitsector sluiten werd benoemd : Officier Mevr. Madeleine FIEVE ONCLINX, Zakenvrouw in Brazilië.

Bij koninklijk besluit van 14 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van bpost sluiten2 werd benoemd : Officier Mevr. Veerle WAETERLOOS, echtgenote Löhr, Partner van de advocatenassociatie Matray, Matray & Hallet; actief lid van de Vrienden van het Belgisch Huis te Keulen.

Bij koninklijk besluit van 1 februari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/02/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012024067 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 2011 houdende benoeming van de leden van de kamer « homeopathie » bedoeld in artikel 2, § 3, van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inza type koninklijk besluit prom. 01/02/2012 pub. 14/02/2012 numac 2012015029 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het personeel van niveau A en aan de leden en het administratief personeel van de griffies en parketsecretariaten bi type koninklijk besluit prom. 01/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012024082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van infectieuze anemie bij paardachtigen sluiten werd benoemd : Officier De heer François M.M.C.G. de MAURISSENS (Jonkheer), Handelsattaché van de Vlaamse, Waalse en Brusselse Gewesten, in ruste.

Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/01/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012022043 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 59ter van de programmawet van 2 januari 2001 wat de tegemoetkoming in de vakbondspremie betreft type koninklijk besluit prom. 24/01/2012 pub. 01/02/2012 numac 2012021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, alsook van de regels inzake motivering, in sluiten werd benoemd : Commandeur Graaf Roger Charles Jacques HARMEL, Directeur van het Secretariaat van de Raad van de OESO. Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/01/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012022043 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 59ter van de programmawet van 2 januari 2001 wat de tegemoetkoming in de vakbondspremie betreft type koninklijk besluit prom. 24/01/2012 pub. 01/02/2012 numac 2012021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, alsook van de regels inzake motivering, in sluiten werd verleend : de Zilveren Medaille Mevr. Sue BRAUSCH, Keurmeester bij de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus.

Bij koninklijk besluit van 2 december 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een veiligheidszone rond de kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen voor de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in Ans, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de u sluiten8 werd benoemd : Ridder Mevr. Francine Henri KEUPPENS, Voorzitster van de « Belgian Club of Northern California ».

Bij koninklijk besluit van 14 november 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van bpost sluiten9 werd benoemd : Officier De heer François DE SMET D'OLBECKE, Penningmeester van de Belgische Kamer van Koophandel te Santiago.

Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012011177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012003179 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, eerste lid, 1° bis, van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderhe type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012024173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 07/05/2012 numac 2012003119 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, eerste lid, 1° bis, van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderhe type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 04/06/2012 numac 2012024172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij het Fonds voor de medische ongevallen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012022190 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ge type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012014143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" sluiten2 werd benoemd : Officier De heer Francis Marc Ghislain TUMSON, Erevoorzitter van de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel te Dublin.

Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een veiligheidszone rond de kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen voor de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in Ans, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de u sluiten3 werden benoemd : Officier De heer Marc Lodewijk Jozefa Cornelius DE SCHUTTER, General Manager Puratos China;

De heer Baudouin Raymond Marie SNEL, Medestichter en directeur van « China Euro Services Ltd. » en South China Representative van « Invest in Brussels »;

De heer Marc C.F.A.G.L. VAN OVERBEKE General Manager en Directeur van « Eternit China ».

Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een veiligheidszone rond de kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen voor de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in Ans, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de u sluiten9 werden benoemd : Ridder Eerwaarde Zuster Marie-Jeanne Josephine Léontine DECAT, Missiezuster in de Filipijnen;

Mevr. Kathleen Louise Michèle DECKMYN, Verantwoordelijke van DISOP in de Filipijnen;

Eerwaarde Pater Marc Maurits LESAGE, Scheutist van CICM in de Filipijnen;

De heer Leo Maria Jozef RENIER Lid van het « Center for Small Entrepreneurs » en organisator van het International Bamboo Organ Festival (Las Piñas - Manila);

De heer Dominiek Oscar Gerard SEGAERT, Voorzitter van « Friendship for Philippines »;

De heer Arnold René Alice Maria VANDENBROECK, Vertegenwoordiger van 11.11.11 in de Filipijnen;

Eerwaarde Zuster Mathilda Joanna Lucia VAN KERCKHOVEN, Kloosterlinge in de Filipijnen.

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van bpost sluiten8 werd benoemd : Commandeur De heer Benjamin Constant E.J.B. HENDRICKX, Hoogleraar aan de Universiteit van Johannesburg (Zuid-Afrika).

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van bpost sluiten7 werd benoemd : Ridder De heer Michel MYLLECAN, Technisch adviseur bij het Internationaal Bureau voor Douanetarieven; en werden verleend de Gouden Palmen De heer Georges LOISEAU, Drukker bij het Internationaal Bureau voor Douanetarieven.

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een veiligheidszone rond de kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen voor de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in Ans, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de u sluiten7 werd benoemd : Commandeur De heer Franciscus Guillaume BASTIAENS, « Retired Vice Chairman Cargill Incorp. » (Minneapolis).

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012011177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012003179 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, eerste lid, 1° bis, van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderhe type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012024173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 07/05/2012 numac 2012003119 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, eerste lid, 1° bis, van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderhe type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 04/06/2012 numac 2012024172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij het Fonds voor de medische ongevallen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012022190 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ge type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012014143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" sluiten3 werd benoemd : Ridder Mevr. Godelieve R.M. BIERQUE, Lerares kunstonderricht en ereconsul van België te Christchurch.

Bij koninklijk besluit van 21 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012011177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012003179 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, eerste lid, 1° bis, van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderhe type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012024173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 07/05/2012 numac 2012003119 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, eerste lid, 1° bis, van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderhe type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 04/06/2012 numac 2012024172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij het Fonds voor de medische ongevallen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012022190 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ge type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012014143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" sluiten0 werden benoemd : Ridder De heer Christian Marcel Raymond GOETSTOUWERS, Boekhouder, Voorzitter van de Belgische Club « ABB » (Asistencia a Belgas en Benidorm);

De heer Guillaume Leopold Annette SWERTS, Haarkapper, Erevoorzitter van de Belgische Club « ABB » (Asistencia a Belgas en Benidorm).

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012011177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012003179 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, eerste lid, 1° bis, van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderhe type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012024173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 07/05/2012 numac 2012003119 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, eerste lid, 1° bis, van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderhe type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 04/06/2012 numac 2012024172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij het Fonds voor de medische ongevallen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012022190 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ge type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012014143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" sluiten1 werden benoemd : Ridder Eerwaarde Zuster Esther Andrea Angela Magdalena BOSSUYT, Missiezuster in Burundi;

Eerwaarde Zuster Janine Monique Julia MAIRIAUX, Missiezuster in Burundi.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012011177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012003179 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, eerste lid, 1° bis, van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderhe type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012024173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 07/05/2012 numac 2012003119 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, eerste lid, 1° bis, van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderhe type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 04/06/2012 numac 2012024172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij het Fonds voor de medische ongevallen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012022190 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ge type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012014143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" sluiten1 werd benoemd : Ridder De heer Alain Marcel Adrien MISSOUL, President Belgian Club of Southern California.

Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een veiligheidszone rond de kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen voor de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in Ans, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de u sluiten6 werden benoemd : Officier Mr. Geneviève DECAMP, Advocate te Kinshasa;

Mevr. Annick WATELET, echtgenote Wyart, Directrice van het « Prince de Liège » Lyceum te Kinshasa;

Ridder Mevr. Marie-Claude BOUCHERIE, echtgenote Turlot;

Mevr. Renée DOUTREWE, weduwe Timmers, Intendante van de school « Bon Départ » te Kinshasa-Limete;

Eerwaarde Pater Pierre LECUIT, s.J., Missionaris in de Democratische Republiek Congo;

Eerwaarde Zuster Noëlla LUST, ICM, Missiezuster van de Jacht in de Democratische Republiek Congo;

Eerwaarde Pater Albert SABBE, Missionaris in de Democratische Republiek Congo; en werden verleend : de Gouden Palmen Eerwaarde Pater Paul PEETERS, Missionaris in de Democratische Republiek Congo.

Bij koninklijk besluit van 9 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een veiligheidszone rond de kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen voor de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in Ans, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de u sluiten0 werd benoemd : Ridder De heer Serge DEWACHTER, Directeur van Brussels Airlines in Rwanda.

Orde van Leopold II Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van bpost sluiten5 Grootofficier Graaf Jean CORNET d'ELZIUS, Adviseur van Z.K.H. Prins Filip.

Bij koninklijk besluit van 14 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 24/05/2012 numac 2012024181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van bijzitters bij de onderzoeksraad voor de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012024352 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2012 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012202405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de non-profitsector sluiten werd benoemd : Officier De heer Pierre Antoine Ghislain FRANCE, Gedelegeerd bestuurder van Metalubia en Metalusa (Bujumbura), Vice-Voorzitter van de Belgisch-Burundese Kamer van Koophandel.

Bij koninklijk besluit van 14 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 24/05/2012 numac 2012024181 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van bijzitters bij de onderzoeksraad voor de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012024352 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2012 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 14/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012202405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de non-profitsector sluiten werd benoemd : Ridder De heer Carlo Jean SCHREURS, Deputy General Manager-BESIX te Riyadh.

Bij koninklijk besluit van 22 april 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012011177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012003179 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, eerste lid, 1° bis, van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderhe type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012024173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 07/05/2012 numac 2012003119 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, eerste lid, 1° bis, van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderhe type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 04/06/2012 numac 2012024172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij het Fonds voor de medische ongevallen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012022190 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ge type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012014143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" sluiten werd benoemd : Officier Eerwaarde Pater Etienne DEGREZ s.J., Assistent van de Hogere Overste van de Internationale Huizen en Werken van de Sociëteit van Jezus te Rome.

Bij koninklijk besluit van 8 maart 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/03/2012 pub. 03/04/2012 numac 2012021056 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België sluiten werd benoemd : Officier De heer Paul VANN'S, Gedelegeerd Bestuurder van de v.z.w. « Mémoires du Congo ».

Bij koninklijk besluit van 17 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van bpost sluiten0 werd benoemd : Commandeur Mevr. Caroline NILENS, Voorzitter - Directeur-generaal van het champagne-huis Duval-Leroy.;

Bij koninklijk besluit van 17 januari 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van bpost sluiten0 werd benoemd : Commandeur De heer Christophe NAVARRE, Voorzitter - Directeur-generaal van de groep Moët-Hennessy.

Bij koninklijk besluit van 14 november 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van bpost sluiten9 werd benoemd : Officier De heer Robert JOLIET, Voormalig economisch en commercieel Adviseur van het Waalse Gewest (AWEX) in Chili.

Bij koninklijk besluit van 5 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een veiligheidszone rond de kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen voor de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in Ans, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de u sluiten3 werd benoemd : Commandeur Baron Guy François Edouard Marie ULLENS de SCHOOTEN WHETTNALL, Medeoprichter van het « Ullens Center for Contemporary Art » (UCCA).

Bij koninklijk besluit van 6 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een veiligheidszone rond de kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen voor de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in Ans, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de u sluiten2 werd benoemd : Grootofficier Mevr. Caroline VERMEULEN, Beroepsdiplomaat, secretaresse van H.M. de Koningin.

Bij koninklijk besluit van 11 april 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een veiligheidszone rond de kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen voor de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in Ans, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de u sluiten5 werden benoemd : Officier Mevr. Marie-Madeleine GULIKERS, echtgenote Arnold, Journaliste;

De heer Julien A.A.A.C. NYSSENS, Actief lid van de v.z.w. « Mémoires du Congo ».

Bij koninklijk besluit van 21 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012011177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012003179 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, eerste lid, 1° bis, van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderhe type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012024173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing van beheerders in de raad van beheer van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 07/05/2012 numac 2012003119 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 8, § 1, eerste lid, 1° bis, van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderhe type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 04/06/2012 numac 2012024172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij het Fonds voor de medische ongevallen type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012022190 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ge type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012014143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Technische Coöperatie" sluiten0 werd benoemd : Ridder Mevr. Brigitte MICHIELS, Stichtster en bezielster van het internationaal koor « Les En-Chanteurs » te Kinshasa.

Bij koninklijk besluit van 14 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/02/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de raad van bestuur van bpost sluiten6 werd benoemd : Grootkruis De heer Marc G.A. MULLIE, Beroepsdiplomaat, Hoofd van het Departement Economische, Sociale en Culturele Zaken op het Koninklijk Paleis.

Bij koninklijk besluit van 16 januari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012011091 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022154 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012022153 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201800 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012011172 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot instelling van een veiligheidszone rond de kunstmatige eilanden, installaties en inrichtingen voor de opwekking van energie uit het water, de stromen en de winden in de zeegebieden onder Belgische rechtsbevoegdheid type koninklijk besluit prom. 11/04/2012 pub. 25/04/2012 numac 2012201944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen, gelegen in Ans, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de u sluiten6 werden benoemd : Commandeur Graaf Geoffroy de LIEDEKERKE, Ambassadeur van de Soevereine Orde van Malta te Kinshasa;

Ridder De heer Michel LOGNOUL, Restaurantuitbater te Kinshasa.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^