Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 24 november 2010 wordt het Grootlint in de Leopoldsorde verleend aan de heer Michel Melchior, uittredend voorzitter van het Grondwettelijk Hof. Hij neemt vanaf dezelfde datum zijn rang in de Orde in, Hij zal h

bron
grondwettelijk hof
numac
2012021022
pub.
31/01/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 24 november 2010 wordt het Grootlint in de Leopoldsorde verleend aan de heer Michel Melchior, uittredend voorzitter van het Grondwettelijk Hof.

Hij neemt vanaf dezelfde datum zijn rang in de Orde in, als houder van deze nieuwe onderscheiding.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijk besluit van 6 december 2010 wordt het Grootkruis in de Kroonorde verleend aan de heer Roger Henneuse, voorzitter van het Grondwettelijk Hof.

Hij neemt vanaf 5 december 2010 zijn rang in de Orde in, als houder van deze nieuwe onderscheiding.

Bij koninklijke besluiten van 23 juni 2010, 7 december 2010, 30 maart 2011, 28 april 2011, 11 juni 2011, 17 oktober 2011 en 28 december 2011, worden de volgende eervolle onderscheidingen verleend aan de hierna vermelde rechters, referendarissen en leden van het administratief personeel van het Grondwettelijk Hof : Leopoldsorde Grootofficier de heer Claude Courtoy, referendaris (23 mei 2011).

Ridder Mevr. Pascale Tytens, attaché (8 april 2010).

Zij zullen het burgerlijk ereteken dragen.

Kroonorde Grootofficier de heer Luc Lavrysen, rechter (5 februari 2011, als houder van deze nieuwe onderscheiding); de heer Jean-Paul Snappe, rechter (21 mei 2011); de heer Jean-Paul Moerman, rechter (21 mei 2011); de heer Erik Derycke, rechter (24 september 2011).

Commandeur de heer Koen Muylle, referendaris (8 april 2010).

Gouden Palmen de heer Daniël Meirlaen, administratief medewerker (8 april 2010).

Orde van Leopold II Commandeur Mevr. Christine De Brauwer, adviseur (15 november 2011).

Ridder Mevr. Jeannine Maximus, adjunct-secretaris (15 november 2010); de heer Claude Parent, eerste administratief medewerker (8 april 2011);

Mevr. Karine Ponnet, adjunct-secretaris (15 november 2011).

Zij nemen vanaf de bij hun naam vermelde datum hun rang in de Orde in.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^