Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 4 december 2012, worden hernie - De he

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022470
pub.
27/12/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 4 december 2012, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 november 2012, in de hoedanigheid van leden van de Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen, de mandaten van : - De heer VAN DEN BREMT, Christophe, werkend lid en de heren APPART, Benoît en DU BOIS, Marc, plaatsvervangende leden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^