Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 mei 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Sociale Actie. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011, wordt de Gouden Medaille der Kroonorde verleend aan : Mevr. Rosina Chianetta, keukenbeheerder bij het O.C.M.W. van Flémalle; Mevr. Christine Cloesen, kantoorbedie Mevr. Chris

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst
numac
2012027073
pub.
25/05/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN WAALSE OVERHEIDSDIENST


Sociale Actie. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011205531 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, i), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022387 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 11, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2004 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de erkende huisarts een honora type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011205533 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst justitie, ministerie van landsverdediging, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022379 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, wordt de Gouden Medaille der Kroonorde verleend aan : Mevr. Rosina Chianetta, keukenbeheerder bij het O.C.M.W. van Flémalle;

Mevr. Christine Cloesen, kantoorbediende bij het O.C.M.W. van Flémalle;

Mevr. Christine Cuyvers, maatschappelijk werkster bij het O.C.M.W. van Flémalle;

Mevr. Christine Desoete, kantoorbediende bij het O.C.M.W. van Flémalle;

Mevr. Joëlle Ninanne, maatschappelijk werkster bij het O.C.M.W. van Flémalle.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^