Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 mei 2012
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Notariaat Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 is aan de heer Bruyère, M., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats La Louvière. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voo

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012202823
pub.
23/05/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 14 november 2011 is aan de heer Bruyère, M., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats La Louvière.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^