Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 november 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2012 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. de heer Persoons, Guido, Herman Helena Bertha , voorzitter van de Koninklijke Maatschappij tot Aanmoediging der Scho(...) Art. 2. Hij neemt zijn rang in

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid
numac
2012206253
pub.
19/11/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2012 pub. 26/10/2012 numac 2012205609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van de tussenkomst in de vervoers type koninklijk besluit prom. 10/10/2012 pub. 26/10/2012 numac 2012200275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, houdende akkoord van sociale vrede 2011-2012 type koninklijk besluit prom. 10/10/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012205611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, de toekenning type koninklijk besluit prom. 10/10/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012200928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, ter bepaling voor 2011 van de modaliteiten van toekenning en afrekening v type koninklijk besluit prom. 10/10/2012 pub. 26/10/2012 numac 2012200241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffen type koninklijk besluit prom. 10/10/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012200030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betreffende het sectoraal akkoo type koninklijk besluit prom. 10/10/2012 pub. 05/11/2012 numac 2012012009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, tot invoering van een tweede pensioenpijler volgens het systee sluiten wordt het volgende bepaald :

Artikel 1.de heer Persoons, Guido, Herman Helena Bertha (° Borgerhout 08/04/1931), voorzitter van de Koninklijke Maatschappij tot Aanmoediging der Schone Kunsten te Antwerpen wordt benoemd tot Commandeur in de Kroonorde.

Art. 2.Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag.

Art. 3.De Minister van Buitenlandse Zaken, tot wiens bevoegdheid het beheer der Orde behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^