Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Bevordering door verhoging in klasse tot de klasse A3 Bij koninklijk besluit van 4 december 2012 wordt Mevr. Fabienne Preat, attaché , met ingan(...) Het beroep va

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012207328
pub.
17/12/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Bevordering door verhoging in klasse tot de klasse A3 Bij koninklijk besluit van 4 december 2012 wordt Mevr. Fabienne Preat, attaché (klasse A2), met ingang van 1 maart 2012, bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A3, met de titel van adviseur, in het Franstalig taalkader bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^