Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 december 2012

Notariaat Bij koninklijk besluit van 19 januari 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Dopchie, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Jurbise. H Bij koninkl

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012207447
pub.
19/12/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 19 januari 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Dopchie, E., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Jurbise.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 april 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en dit ten laatste op 20 februari 2013 is aan de heer Vereeken, W., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Halle.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 april 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Laisse, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Fernelmont.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 april 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en dit ten laatste op 23 april 2013 is aan de heer Michel, H., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Charleroi (grondgebied van het eerste kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 mei 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger en ten laatste op 3 april 2013 is aan de heer Toye, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Oudenaarde.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Lambinet, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Ciney.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is de heer Sebrechts, T.-A., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Antwerpen (grondgebied van het tiende kanton).

Bij koninklijk besluit van 5 december 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren voor 11 december 2012 is de heer Van Bael, R., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen (grondgebied van het zesde kanton), benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Tongeren.

De standplaats is gevestigd te Tongeren.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging en dit ten laatste op 20 februari 2013 is de heer Vereeken, H., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De standplaats is gevestigd te Halle.

Bij koninklijke besluiten van 5 december 2012, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is Mevr. Hombrouckx, N., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

De standplaats is gevestigd te Oudenaarde; - is de heer Remy, D., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Namen.

De standplaats is gevestigd te Fernelmont; - is de heer Matagne, J.-Ph., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Charleroi.

De standplaats is gevestigd te Charleroi (grondgebied van het eerste kanton); - is de heer Willems, A., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement te Bergen.

De standplaats is gevestigd te Jurbise.

Bij koninklijke besluiten van 10 december 2012, die in werking treden op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden : - is Mevr. Laloo, H., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Brugge.

De standplaats is gevestigd te Brugge (grondgebied van het vierde kanton); - is de heer Lambinet, P., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Dinant.

De standplaats is gevestigd te Ciney.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^