Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 1 december 2013 wordt de heer Philippe STRATSAERT aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone CHARLEROI voor een termijn van vijf jaar.

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000821
pub.
31/12/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 1 december 2013 wordt de heer Philippe STRATSAERT aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone CHARLEROI voor een termijn van vijf jaar.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^