Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2013, is aan de heer Erik VAN RENTERGHEM, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, eervol on Hij mag

bron
federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie
numac
2013002050
pub.
22/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE


Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2013, is aan de heer Erik VAN RENTERGHEM, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 november 2013.

Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^