Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

**** **** wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 9141 van 10 november 2012 : De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 januari 2013 in toepassing van de samengeordende we Landmacht Kor

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2013007009
pub.
28/01/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2013-01-28

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Krijgsmacht **** wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 9141 van 10 november 2012 : **** hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 januari 2013 in toepassing van de samengeordende wetten op de militaire pensioenen, artikel 3, **** ****, 4° : Landmacht **** van de opperofficieren Luitenant-generaal ****. ****;

Generaal-majoor ****. ****. **** van de infanterie **** **** ****. ****;

Luitenant-kolonel **** ****. ****;

Kapitein-commandant ****. **** den ****. **** van de **** **** militair administrateur ****. ****;

Kapiteins-commandanten ****. **** en ****. ****. **** van de artillerie Kapitein-commandant ****. van ****. **** van de genie **** ****. ****. **** van de **** Kapiteins-commandanten ***** en ****. ****. **** van de logistiek **** **** ****-****. ****; **** militair administrateur ****. ****; **** ****. **** en ****. ****; **** militair administrateur ****. ****; **** ****. ****. **** van de administratie Kapiteins-commandanten van administratie ****. ****, ****. **** en ****. ****.

Luchtmacht **** van het niet-varend personeel Luitenant-generaal van het vliegwezen ****. ****; **** van het vliegwezen ****. ****;

Kapiteins-commandanten van het vliegwezen ****. ****, ****-****. Bolle, ****. ****'****, ****. **** ****, ****. **** en ****. ****; **** van het vliegwezen ****. De ****.

Marine **** van het **** Kapitein-ter-zee ingenieur van het militair materieel ****. ****. **** dienst **** technisch korps - Geneesheren Geneesheer-kolonel S. **** ****;

Geneesheren-commandanten ****. ****, ****. **** en ****. ****. **** technisch korps - Apothekers Apotheker-kolonel ****. ****.

Apotheker-luitenant-kolonel ****. **** Medisch ondersteunend korps Luitenant-kolonel **** ****. ****.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^