Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 juli 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Protestantse eredienst. - Oprichting van een plaats van predikant bij de protestantse parochie te 8520 Kuurne Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013, wordt een wedde ten laste Dit bes

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009339
pub.
19/07/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Protestantse eredienst. - Oprichting van een plaats van predikant bij de protestantse parochie te 8520 Kuurne Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013, wordt een wedde ten laste van de Schatkist verbonden aan een plaats van predikant bij de protestantse parochie « Evangelische Kerk Kuurne » te 8520 Kuurne.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 26 april 2013.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^