Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 juli 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Islamitische eredienst. - Plaatsen van imams Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013 worden een plaats van imam eerste in rang, een plaats van imam tweede in rang en een plaats Een pla

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009340
pub.
19/07/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Islamitische eredienst. - Plaatsen van imams Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013 worden een plaats van imam eerste in rang, een plaats van imam tweede in rang en een plaats van imam derde in rang bij de islamitische gemeenschappen Unie van de Islam, te 1000 Brussel, en Moskee Attadamoun, te 1080 Brussel, opgericht.

Een plaats van imam eerste in rang en een plaats van imam derde in rang worden bij de islamitische gemeenschappen Moskee Hamza, te 1000 Brussel, en Mosquée du Vendredi, te 1030 Brussel, opgericht.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 16 mei 2013.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^