Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 juli 2013
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Protestantse eredienst. - Erkenning van een plaats van secretaris Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013 is een jaarwedde ten laste van de Schatkist gehecht aan een achtste pla

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009341
pub.
19/07/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Protestantse eredienst. - Erkenning van een plaats van secretaris Bij koninklijk besluit van 6 juli 2013 is een jaarwedde ten laste van de Schatkist gehecht aan een achtste plaats van secretaris bij de Administratieve Raad voor de Protestants Evangelische Eredienst.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^