Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Islamitische eredienst. - Plaatsen van imams Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 worden een plaats van imam eerste in rang, een plaats van imam tweede in rang en een plaats Een pla

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009435
pub.
19/09/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Islamitische eredienst. - Plaatsen van imams Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003221 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels volgens dewelke sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën worden aangewezen voor een nieuwe dienst type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003220 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels volgens dewelke de personeelsleden worden geïntegreerd in de nieuwe structuur van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003212 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013022400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van de interestvoet in de barema's die worden gebruikt in toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013003199 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vastlegging van de lijst van derde equivalente landen en van de lijst van Europese publieke overheden of instellingen respectievelijk bedoeld in artikel 37, § 2, eerste lid, 2° en 5°, van de wet van 11 januari 1993 tot voor type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013022510 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake bewijskracht. - Addendum sluiten worden een plaats van imam eerste in rang, een plaats van imam tweede in rang en een plaats van imam derde in rang bij de islamitische gemeenschap Fatih, te 3600 Genk opgericht.

Een plaats van imam eerste in rang en een plaats van imam derde in rang worden bij de islamitische gemeenschappen Kevser, te 9300 Aalst, Innerlijke Vrede, te 2018 Antwerpen en Barmhartig, te 3800 Sint-Truiden opgericht.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 januari 2013.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^