Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 01 maart 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Bij koninklijk besluit van 28 januari 2013 wordt de heer Emmanuel VANDEVOORDE aangesteld als houder van de management functie van directeur Algemene Diensten bij het Federaal Agentschap voor de Een be

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2013011069
pub.
01/03/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING EN SOCIALE ECONOMIE


Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers Bij koninklijk besluit van 28 januari 2013 wordt de heer Emmanuel VANDEVOORDE aangesteld als houder van de management functie van directeur Algemene Diensten bij het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers met ingang van 1 februari 2013.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^