Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 maart 2013

Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 december 2012 wordt met ingang van 1 december 2012, op haar aanvraag, aan Mevr. Eylem SIMSEK ontslag uit haar ambt van attaché verleend. Overeenkomstig de gecoördineerde wette

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011099
pub.
11/03/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 december 2012 wordt met ingang van 1 december 2012, op haar aanvraag, aan Mevr. Eylem SIMSEK ontslag uit haar ambt van attaché verleend.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden gericht.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^