Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 maart 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 10 januari 2013 wordt Mevr. Katrien SELDERSLAGHS, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met be Bij ko

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011129
pub.
27/03/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 10 januari 2013 wordt Mevr. Katrien SELDERSLAGHS, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud van de titel van attaché, met ranginneming op 1 oktober 2012.

Bij koninklijk besluit van 10 januari 2013 wordt de heer Hamadi ELIDRISSI, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud van de titel van attaché, met ranginneming op 1 oktober 2012.

Bij koninklijk besluit van 28 januari 2013 wordt Mevr. Lieselot DE BRAUWER, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud van de titel van attaché, met ranginneming op 1 december 2012.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden gericht.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^