Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 juli 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 18 juni 2013 wordt aan de heer Alfons GEERTS, adviseur-generaal bij de Algemene Directie Economisch Potentieel, met ingang van 1 maart 2014, eervol ontslag uit zijn functies ver De heer

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011313
pub.
03/07/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 18 juni 2013 wordt aan de heer Alfons GEERTS, adviseur-generaal bij de Algemene Directie Economisch Potentieel, met ingang van 1 maart 2014, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist.

De heer GEERTS wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur-generaal eershalve te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^