Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel en Organisatie. - Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013 wordt de heer Tom DALEMANS, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met beho Bij ko

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011435
pub.
12/09/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013 wordt de heer Tom DALEMANS, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud van de titel van attaché, met ranginneming op 1 juli 2013.

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013 wordt de heer Renaud GOSSELIN, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud van de titel van attaché, met ranginneming op 1 juni 2013.

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013 wordt Mevr. Mélanie ROULET, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud van de titel van attaché, met ranginneming op 1 juli 2013.

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013 wordt Mevr. Hannelore VAN DER BEKEN, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud van de titel van attaché, met ranginneming op 1 juli 2013.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden gericht.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^