Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 16 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanstelling. - Personeel. - Aanstelling in de hoedanigheid van Voorzitter van het Directiecomité bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013 wordt de heer Laurent LEDOUX, aangesteld in de hoedani Overee

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2013014439
pub.
16/08/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Aanstelling. - Personeel. - Aanstelling in de hoedanigheid van Voorzitter van het Directiecomité bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003157 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van bevoegdheden aan de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003168 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling van de personeelsleden in de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003221 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels volgens dewelke sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën worden aangewezen voor een nieuwe dienst sluiten wordt de heer Laurent LEDOUX, aangesteld in de hoedanigheid van Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Frans taalkader, met ingang van 1 juli 2013.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^