Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 03 april 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013 wordt de heer Koenraad ADAM geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Zambia, met standplaats te Dar es Salaam. Bij koninklijk beslu Bij koninklij

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2013015068
pub.
03/04/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/02/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013003043 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 17/02/2013 pub. 25/02/2013 numac 2013000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel XII.VII.18, § 3, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 17/02/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013011108 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie type koninklijk besluit prom. 17/02/2013 pub. 02/04/2013 numac 2013000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel XII.VII.18, § 3, van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling sluiten wordt de heer Koenraad ADAM geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Zambia, met standplaats te Dar es Salaam.

Bij koninklijk besluit van 27 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2012014553 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 23/08/2013 numac 2012014554 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 december 200 type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013024099 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013024162 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Femmes et Santé » type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013003083 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 25/03/2013 numac 2013018154 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013022110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 122 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de gelijkgestelde perioden type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013011118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de benoeming van een rechtskundige bijzitter en een eerste plaatsvervangende rechtskundige bijzitter bij de Provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Oost-Vlaanderen en bij de Provinciale Raad van de Orde va sluiten wordt de heer Vincent MERTENS de WILMARS geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Malta, met standplaats te Rome.

Bij koninklijk besluit van 27 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2012014553 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 23/08/2013 numac 2012014554 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 december 200 type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013024099 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013024162 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Femmes et Santé » type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013003083 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 25/03/2013 numac 2013018154 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013022110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 122 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de gelijkgestelde perioden type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013011118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de benoeming van een rechtskundige bijzitter en een eerste plaatsvervangende rechtskundige bijzitter bij de Provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Oost-Vlaanderen en bij de Provinciale Raad van de Orde va sluiten wordt de heer Filip CUMPS geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Democratische Republiek Oost-Timor, met standplaats te Jakarta.

Bij koninklijk besluit van 27 februari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2012014553 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 23/08/2013 numac 2012014554 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen en tot wijziging van de koninklijke besluiten van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 december 200 type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013024099 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 29/05/2013 numac 2013024162 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Femmes et Santé » type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013003083 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris van Begroting bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 25/03/2013 numac 2013018154 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in dierlijke producten type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013022110 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 122 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de gelijkgestelde perioden type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013011118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de benoeming van een rechtskundige bijzitter en een eerste plaatsvervangende rechtskundige bijzitter bij de Provinciale Raad van de Orde van architecten van de provincie Oost-Vlaanderen en bij de Provinciale Raad van de Orde va sluiten wordt Mevr. Godelieve VAN den BERGH geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Barbados, met standplaats te Kingston.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^