Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 juli 2013

Adellijke gunsten Op voordracht van de heer Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de Koning bij koninklijke besluiten van 8 juli 2013 de volgende adellijke gunsten verleend : - vergunning van de titel v - vergunni

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2013015176
pub.
17/07/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Adellijke gunsten Op voordracht van de heer Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de Koning bij koninklijke besluiten van 8 juli 2013 de volgende adellijke gunsten verleend : - vergunning van de titel van graaf voor hemzelf en zijn afstammelingen aan baron Bernard de TRAUX de WARDIN; - vergunning van de persoonlijke titel van barones aan Mevr. Michèle CONINSX en Mevr. Chris VAN DEN WYNGAERT; - vergunning van de persoonlijke titel van baron aan de jonkheren Thierry MU~LS en Dominique STRUYE de SWIELANDE en aan de heren François ENGLERT, Jean EYLENBOSCH, François OST, Vic SWERTS, Rudi THOMAES en Jean-Louis VINCENT; - vergunning van de persoonlijke titel van ridder aan de heren Dirk BROSSE, Guy KEUTGEN, Jacques KEUTGEN en Jean-Jacques SCHUL.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^