Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 maart 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bin koninklijk besluit van 26 november 2012 wordt Mevr. Legrand, Juliette, geboren op 6 juli 1978, assistent-stagiair bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, bevestigd en benoemd bij dezel Bij ko

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2013021017
pub.
11/03/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bin koninklijk besluit van 26 november 2012 wordt Mevr. Legrand, Juliette, geboren op 6 juli 1978, assistent-stagiair bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, bevestigd en benoemd bij dezelfde instelling met ingang van 1 januari 2012 tot personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider.

Bij koninklijk besluit van 26 november 2012 wordt de heer De Coster, Nicolas, geboren op 27 maart 1986 vast benoemd, met ingang van 1 september 2012, tot attaché in de klasse A1 bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België.

Bij koninklijk besluit van 4 december 2012 dat uitwerking heeft op 1 september 2012, wordt de heer Flamend, Laurent, geboren op 16 november 1983, attaché bij de Koninklijke Bibliotheek van België bevorderd door verhoging naar de klasse A2 met de titel van attaché - Personeelsdienst - Teamverantwoordelijke bij dezelfde instelling.

Bij koninklijk besluit van 12 december 2012, dat uitwerking heeft op 1 september 2012, wordt de heer Rogge, Vincent, geboren op 20 december 1977, attaché in de klasse A1 bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, bevorderd nar de klasse A2 bij dezelfde instelling.

Bij ministerieel besluit van 17 januari 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2013021009 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2010 betreffende de samenstelling van de direcieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 21/01/2013 numac 2013022008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 21/01/2013 numac 2013022010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 houdende aanstelling van de leden en de secretarissen van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderwijs sluiten, dat uitwerking heeft op 1 augustus 2012, wordt de heer Gyssels, Paul, geboren op 27 oktober 1956, administratief medewerker in een betrekking van het Nederlands taalkader bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, gedetacheerd bij het Secretariaat van de Nationale Evaluatiecommissie voor zwagerschapsafbreking.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres: Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^