Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013 wordt de heer Mailier, Pascal, geboren op 11 juni 1961, assistent-stagiair van de Franse taalrol bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, Bij k

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2013021091
pub.
21/08/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013 wordt de heer Mailier, Pascal, geboren op 11 juni 1961, assistent-stagiair van de Franse taalrol bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, bij dezelfde instelling met ingang van 31 oktober 2010 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider.

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013 wordt de heer Gerard, Luc, geboren op 28 januari 1963, assistent-stagiair van de Franse taalrol bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, bij dezelfde instelling met ingang van 1 januari 2009 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider.

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013 wordt de heer Bertrand, Cédric, geboren op 10 november 1970, assistent-stagiair van de Franse taalrol bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, bij dezelfde instelling met ingang van 1 december 2010 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider.

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013 wordt de heer Debal, Fabian, geboren op 9 juni 1972, assistent-stagiair van de Franse taalrol bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, met dezelfde instelling met ingang van 1 januari 2009 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider.

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013 wordt de heer Dils, Bart, geboren op 23 augustus 1974, eerstaanwezend assistent in de proefperiode bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie, bij dezelfde instelling met ingang van 1 februari 2013 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid in de klasse SW2 met de titel van werkleider in een betrekking van het Nederlandse taalkader.

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013 wordt de heer Daerden, Frank, geboren op 4 augustus 1972, eerstaanwezend assistent in de proefperiode bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie, bij dezelfde instelling met ingang van 1 februari 2013 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid in de klasse SW2 met de titel van werkleider in een betrekking van het Nederlandse taalkader.

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013 wordt de heer Hendrickx Frederik, geboren op 21 april 1973, assistent van de Nederlandse taalrol bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, bij dezelfde instelling met ingang van 21 april 2010 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider.

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013 wordt de heer Piessens, Kris, geboren op 29 januari 1973, assistent-stagiair van de Nederlandse taalrol bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, bij dezelfde instelling met ingang van 1 september 2008 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider.

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013 wordt Mevr. Schön, Isabelle, geboren op 24 juli 1965, assistent-stagiair van de Nederlandse taalrol bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, bij dezelfde instelling met ingang van 1 maart 2010 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider.

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013 wordt de heer Reyniers Marten, geboren op 25 december 1976, assistent van de Nederlandse taalrol bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, bij dezelfde instelling met ingang van 1 februari 2010 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider.

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013 wordt de heer Van De Vyver, Hans, geboren op 12 mei 1974, assistent van de Nederlandse taalrol bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, bij dezelfde instelling met ingang van 1 mei 2010 bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider.

Bij ministerieel besluit van 19 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013021071 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk b type ministerieel besluit prom. 19/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013024240 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013024239 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College voor Oncologie type ministerieel besluit prom. 19/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013029436 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar muzikale opvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 19/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013024236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de maatregelen van het ministerieel besluit van 5 december 2012 houdende het verbod tot het op de markt brengen en het gebruiken van het product Total Clean sluiten dat uitwerking heeft op 1 augustus 2012 wordt de heer De Keyser, Johan, geboren op 22 september 1964, werkleider van de klasse SW3 bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie, voor een periode van zes maanden belast met de uitoefening van het hoger ambt van eerstaanwezend werkleider van de klasse SW4 bij dezelfde instelling.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^