Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 10 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 wordt de heer Scory, Serge, geboren op 3 januari 1960, eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschapen, met i Bij kon

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2013021139
pub.
10/01/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale Wetenschappelijke Instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013 wordt de heer Scory, Serge, geboren op 3 januari 1960, eerstaanwezend assistent bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschapen, met ingang van 1 januari 2013 in een betrekking van de Franse taalrol bij dezelfde instelling bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider.

Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 dat uitwerking heeft op 1 augustus 2013 wordt Mevr. Berkenbosch, Sophie, geboren op 18 mei 1978, attaché van de klasse A1 bij het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie, door benoeming bevorderd tot een functie van attaché, Hoofd van de Divisie Elektronica van de klasse A2.

Bij ministerieel besluit van 12 november wordt de heer Lousbergh, Maarten, geboren op 15 november 1978, attaché van de klasse A2 bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, voor een derde periode van zes maanden vanaf 1 juni 2013 belast met de uitoefening van het hoger ambt van adviseur (klasse 3).

De uitoefening van het hoger ambt waarmee de betrokkene belast is, zal in ieder geval een einde nemen met ingang van de datum van benoeming van een titularis in bedoelde betrekking.

Bij ministerieel besluit van 12 november wordt de heer Vanhopplinus, Peter, geboren op 22 augustus 1984, attaché van de klasse A2 bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, voor een derde periode van zes maanden vanaf 1 juli 2013 belast met de uitoefening van het hoger ambt van adviseur (klasse 3).

De uitoefening van het hoger ambt waarmee de betrokkene belast is, zal in ieder geval een einde nemen met ingang van de datum van benoeming van een titularis in bedoelde betrekking.

Bij koninklijk besluit van 18 november 2013 dat uitwerking heeft op 17 oktober 2013 wordt Mevr. Goffart, Anne, geboren op 7 maart 1972, stagiair assistent bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, met ingang van 1 oktober 2013 in een betrekking van de Franse taalrol bij dezelfde instelling bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 met de titel van assistent.

Bij koninklijk besluit van 18 november 2013 wordt Mevr. Vanhoonacker, Isabelle, geboren op 9 januari 1965, eerstaanwezend assistent bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, met ingang van 1 maart 2013 in een betrekking van Nederlandse taalrol bevestigd en benoemd tot wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW2 met de titel van werkleider.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1000 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^