Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 november 2013 wordt de heer Joël VANCRAENENBROECK, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 juli 2014, eerv De hee

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024455
pub.
23/01/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 november 2013 wordt de heer Joël VANCRAENENBROECK, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 juli 2014, eervol ontslag uit zijn ambt verleend.

De heer Joël VANCRAENENBROECK, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 juli 2014, zijn aanspraken op een rustpensioen te doen gelden en de eretitel van zijn ambt te voeren.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^