Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 11 februari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2011 : Wordt het Burgerlijk Kruis 1e klasse toegekend aan de hierna vermelde personeelsleden : Voo Niveau 1 De h

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029097
pub.
11/02/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011204678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel 7, Hoofdstuk 2, van de programmawet van 23 december 2009 type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011009722 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 140.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de jaarlijkse toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het begrotingsjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011022343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011011415 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de beg type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 07/10/2011 numac 2011002045 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inz type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011024327 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 10.000 euro aan de VZW « Natuurpunt » sluiten : Wordt het Burgerlijk Kruis 1e klasse toegekend aan de hierna vermelde personeelsleden : Voor 35 jaar Niveau 1 De heer Pierre COLLARD, Directeur;

Mevr. Martine COLPAINT, Eerstaanwezend attaché;

De heer Claude DYON, Adjunct-directeur-generaal;

De heer Christian HANQUET, Attaché;

Mevr. Myriam LENOBLE, Adjunct-directeur-generaal;

De heer Pierre MARCHOT, Eerstaanwezend attaché;

Mevr. Pierrette MEERSCHAUT, Attaché;

De heer Michel NOEL, Directeur;

De heer François PIROTTE, Eerstaanwezend attaché;

Mevr. Bernadette PLUM, Directeur;

Mevr. Francine ROOSE, Eerstaanwezend attaché;

De heer Paul WASTERLAIN, Eerstaanwezend attaché.

Niveau 2+ Mevr. Lise-Anne BARTHELEMY, Eerstaanwezend gegradueerde;

Mevr. Christiane DENGREUX, Eerstaanwezend gegradueerde;

De heer Pascal DE POTTER, Gegradueerde;

Mevr. Muriel DISPAS, Eerstaanwezend gegradueerde;

De heer Gérard DUQUESNE, Eerstaanwezend gegradueerde;

De heer Philippe LEMAIRE, Eerstaanwezend gegradueerde;

De heer Bernard MASSY, Eerstaanwezend gegradueerde;

De heer Jean-Luc OSTE, Eerstaanwezend gegradueerde;

De heer Bernard SIRTAINE, Eerstaanwezend gegradueerde;

Mevr. Claire TALOTTI, Gegradueerdee;

Mevr. Nicole WOLFF, Eerstaanwezend gegradueerde;

De heer Jean-Marie WOLTER, Eerstaanwezend gegradueerde.

Niveau 2 Mevr. Dominique BORGUET, Eerstaanwezend assistent;

Mevr. Marie-France BOUCHET, Eerste assistent;

Mevr. Monique BOURLON, Eerste assistent;

De heer Michel BREGY, Eerste assistent;

Mevr. Bernadette COLLETTE, Eerste assistent;

Mevr. Nadine DUTOICT, Assistent;

Mevr. Madeleine GASPARD, Eerstaanwezend assistent;

De heer Pascal GILLES, Eerste assistent;

De heer Louis GREDE, Eerste assistent;

De heer Michel HERION, Eerstaanwezend assistent;

De heer Emile HOBIN, Eerste assistent;

De heer Jacques JACOB, Eerste assistent;

De heer Michel JADOT, Onderbureauchef;

De heer Jean LEBRUN, Eerste assistent;

De heer Eric LEFRANT, Assistent;

Mevr. Nadine ROUYRE, Eerste assistent.

Wordt het Burgerlijk Kruis 2e klasse toegekend aan de hierna vermelde personeelsleden : Voor 35 jaar Niveau 3 Mevr. Brigitte DECLERCQ, Adjunct;

De heer Roger DENIS, Eerstaanwezend adjunct;

Mevr. Jeannine GILMAN, Eerste adjunct;

Mevr. Patricia HIROUX, Eerste adjunct;

De heer Marcel LAMBERT, Eerstaanwezend adjunct;

De heer Roger LORPHEVRE, Adjunct;

De heer Alain MASSE, Eerste adjunct.

Wordt de Burgerlijke Medaille 1e klasse toegekend aan de hierna vermelde personeelsleden : Voor 25 jaar Niveau 1 De heer Michel ANDRIS, Attaché;

De heer Yvan AUFORT, Directeur;

Mevr. Yvette BOISDEQUIN, Attaché;

De heer Serge CAELEN, Attaché;

De heer Thibault CHAMPENOIS, Eerstaanwezend inspecteur;

Mevr. Bérengère DELREUX, Attaché;

Mevr. Joëlle DEMARET, Attaché;

Mevr. Colette DUPONT, Adjunct-directeur-generaal;

De heer Georges GUILLAUME, Eerstaanwezend inspecteur;

Mevr. Michèle JOSIS, Attaché;

De heer Allal MESBAHI, Directeur;

Mevr. Françoise MULKAY, Inspecteur;

De heer Bernard VERKERCKE, Attaché;

De heer Dominique VOSTERS, Directeur.

Niveau 2+ De heer Natalé ARGENTO, Eerste Gegradueerde;

De heer Philippe BEGHIN, Eerstaanwezend gegradueerde;

De heer Francis DENOOZ, Eerste Gegradueerde;

Mevr. Bernadette DEPAS, Eerstaanwezend gegradueerde;

Mevr. Anne DESSY, Eerstaanwezend gegradueerde;

Mevr. Nadine DEVILLERS, Gegradueerdee;

Mevr. Marylène GUEBELS, Eerstaanwezend gegradueerde;

De heer Thierry MARCHAL, Eerste Gegradueerde;

De heer Patrice MATHONET, Gegradueerde;

De heer Eric MUNIKEN, Eerste Gegradueerde;

De heer Léon SWINNEN, Eerstaanwezend gegradueerde;

De heer Yves WILLOT, Eerste Gegradueerde.

Niveau 2 De heer Etienne ANTOINE, Eerste assistent;

Mevr. Dominique ARITS, Assistent;

Mevr. Nadine BALTHAZAR, Eerstaanwezend assistent;

De heer Juan CERVANTES NUNEZ, Eerstaanwezend assistent;

De heer Didier DEPOTEX, Eerste assistent;

De heer Eric DUSSENNE, Assistent;

De heer Renaud FERRIERE, Eerstaanwezend assistent;

Mevr. Chantal FRANSSENS, Assistent;

Mevr. Alix GEORGE, Eerste assistent;

Mevr. Annick GROGNET, Eerstaanwezend assistent;

Mevr. Karine MAGIS, Assistent;

De heer Ignazio MANDUCA, Eerste assistent;

Mevr. Chantal NOIROT, Assistent;

Mevr. Dominique PEMMERS, Assistent;

De heer Thierry SAEYS, Assistent;

Mevr. Pascale SAMYN, Eerste assistent;

De heer Benoît SUDAN, Eerste assistent.

Niveau 3 De heer Lionel BAUDOIN, Adjunct;

Mevr. Maryline BRENEZ, Adjunct;

De heer Claude DEBRUYNE, Eerstaanwezend adjunct;

Mevr. Marie-Thérèse DELCART, Eerstaanwezend adjunct;

Mevr. Carine GODEFROID, Eerste adjunct;

Mevr. Dominique HUBINON, Adjunct;

De heer Freddy LANGE, Adjunct;

De heer Marc SOMVILLE, Eerstaanwezend adjunct;

Mevr. Madeleine SPRONCK, Adjunct;

De heer Carl THIENPONT, Eerstaanwezend adjunct.

De Eerste Minister wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^