Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 juni 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Leerplichtonderwijs Bij koninklijk besluit van 28 januari 2013 : Wordt het Burgerlijk kruis 1e klasse toegekend aan de personeelsleden van de hierna vermelde onderwijsinrichtingen : Voor 35 d Kunstonderwij

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029356
pub.
12/06/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Leerplichtonderwijs Bij koninklijk besluit van 28 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 12/02/2013 numac 2013022064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 28, § 5, van de programmawet van 22 juni 2012, met betrekking tot de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 12/02/2013 numac 2013011080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de adjunct-secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 18/02/2013 numac 2013011079 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 12/02/2013 numac 2013015032 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013024068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013022076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van art. 28, § 5, van de programmawet van 22 juni 2012, met betrekking tot de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen van de zelfstandigen. - Erratum sluiten : Wordt het Burgerlijk kruis 1e klasse toegekend aan de personeelsleden van de hierna vermelde onderwijsinrichtingen : Voor 35 dienstjaren Kunstonderwijs Académie communale de musique te SERAING Mevr. Françoise CATOUL, Lerares.

Académie de musique te WELKENRAEDT. Mevr. Josiane COUMONT, Lerares.

Académie de musique, des arts de la parole et de la danse te 1200 BRUSSEL De heer Philippe GOESEELS, Lerares.

Basisonderwijs Ecoles communales te VERVIERS Mevr. Françoise BAUDON, Onderwijzeres lager onderwijs; Mevr.

Marie-Alice COLLIN, Logopedist.

Ecole communale te EVEGNEE Mevr. Caroline BOURDOUXHE, Directrice.

Ecole communale fondamentale de Sambreville (afdeling van Moignelée/Keumiée) Mevr. Geneviève DEGRAUX, Onderwijzeres lager onderwijs.

Ecole Alfred Heyne te SERAING Mevr. Michelle DUMOULIN, Directrice.

Ecole communale de Micheroux te SOUMAGNE Mevr. Filomena GUTIERREZ PEINADO, Onderwijzeres lager onderwijs.

Ecole fondamentale « Le Paradis des Enfants » te ETTERBEEK De heer Guy LEZAIRE, Leermeester bijzondere vakken.

Ecole communale te SOUMAGNE Mevr. Arlette MOERMAN, Onderwijzeres kleuteronderwijs.

Ecole primaire communale de Mons-lez-Liège te LUIK Mevr. Eliane RASI, Onderwijzeres lager onderwijs.

Ecole communale fondamentale de Sambreville (afdeling van Velaine/Arsimont/Seuris) Mevr. Marie Aline RONVEAUX, Onderwijzeres lager onderwijs.

Ecole communale de Louveigné te SPRIMONT Mevr. Jeanne de Chantal ROUIR, Onderwijzeres lager onderwijs.

Ecole communale d'Andenne I te ANDENNE Mevr. Patricia VAN de VOORDE, Onderwijzeres kleuteronderwijs.

Ecole Van Meyel te 1200 BRUSSEL Mevr. Eliane VAN SCHOOR, Directrice.

Secundair onderwijs Institut technique Cardinal Mercier Notre-Dame du Sacré-Coeur te 1030 BRUSSEL De heer Giuseppe BOERO, Leraar; Mevr. Maryvonne CLOSON, Lerares; Mevr.

Brigitte van den BROECKE, Lerares.

Athenée Royal de Koekelberg te 1081 BRUSSEL De heer Michel LABHAYE, Leraar; Mevr. Micheline SCAUFLAIRE, Lerares.

Athenée Royal te PEPINSTER Mevr. Jeanne COLLINS, Bestuurder.

Ecole d'enseignement secondaire spécialisé de la Communauté française - Le Trèfle te PECQ De heer Pierre VERMEIR, Werkleider.

Wordt de Burgerlijke Medaille 1e klasse toegekend aan de personeelsleden van de hierna vermelde onderwijsinrichtingen : Voor 25 dienstjaren Kunstonderwijs Académie de musique, des arts de la parole et de la danse te 1200 BRUSSEL De heer Vincent FONTAINE, onderdirecteur; Mevr. Pascale LEGRAND, Studiemeester-opvoeder.

Académie communale de musique te SERAING Mevr. Françoise CATOUL Lerares.

Basisonderwijs Ecoles communales te VERVIERS Mevr. Marianne GILSON, Onderwijzeres kleuteronderwijs; Mevr. Catherine HAUGLUSTAINE, Onderwijzeres kleuteronderwijs; Mevr. Marie-Pierre KERCKX, Onderwijzeres kleuteronderwijs; Mevr. Jacqueline LOUSBERG, Onderwijzeres lager onderwijs; Mevr. Françoise OTTEN, Onderwijzeres lager onderwijs; Mevr. Isabelle SCHMITZ, Onderwijzeres lager onderwijs.

Ecole communale te TROIS-PONTS Mevr. Brigitte BODSON, Onderwijzeres lager onderwijs; Mevr. Myriam GREGOIRE, Onderwijzeres lager onderwijs; Mevr. Patricia LACAILLE, Onderwijzeres kleuteronderwijs; Mevr. Joëlle MATHIEU, Onderwijzeres kleuteronderwijs.

Ecole communale d'Andenne III te ANDENNE De heer Xavier DUMAS, Onderwijzer lager onderwijs; De heer Bernard JADOUL, Onderwijzer lager onderwijs; Mevr. Françoise STASSE, Leermeesteres bijzondere vakken.

Ecole communale te MELEN Mevr. Mary DARDENNE, Onderwijzeres lager onderwijs; Mevr. Geneviève DISCRY, Onderwijzeres lager onderwijs;

Mevr. Ruth SOURDEAU, Leermeesteres bijzondere vakken Ecole communale d'Andenne I te ANDENNE Mevr. Pascale FOSSION, Onderwijzeres kleuteronderwijs; Mevr. France LABOUREUR, Onderwijzeres kleuteronderwijs.

Ecole communale de Clermont-Elsaute te THIMISTER-CLERMONT De heer André MUYLKENS, Onderwijzer lager onderwijs; Mevr.

Marie-Noëlle NAWAY, Onderwijzeres kleuteronderwijs.

Ecole communale fondamentale « Claire-Joie » te 1040 BRUSSEL De heer Christian SAEY, Leermeester bijzondere vakken; De heer Christian TAVERNIERS, Onderwijzer lager onderwijs.

Ecole communale de Louveigné te SPRIMONT Mevr. Michèle ELOY, Onderwijzeres kleuteronderwijs; Mevr. Jeanne de Chantal ROUIR, Onderwijzeres lager onderwijs.

Ecole fondamentale communale des Cahottes te LUIK De heer Michel HENRARD, Directeur; Mevr. Dominique KIP, Onderwijzeres lager onderwijs.

Ecole fondamentale « Le Paradis des Enfants » te 1040 BRUSSEL Mevr. Carine DE BLAES, Onderwijzeres lager onderwijs; de heer Guy LEMMENS, Leermeester bijzondere vakken.

Ecole Vervloesem te 1200 BRUSSEL Mevr. Suzanne MASSART, Onderwijzeres lager onderwijs; Mevr. Sylvianne YERNA, Onderwijzeres kleuteronderwijs.

Ecole des Six Bonniers te SERAING Mevr. Christine BONFOND, Onderwijzeres lager onderwijs.

Ecole primaire communale de Mons-lez-Liège te LUIK De heer Mohamed BOUGHATTAS, Leermeester bijzondere vakken.

Ecole Buissonnière te SERAING Mevr. Claudia CAPPUCCI, Directrice.

Ecole de Lize te SERAING Mevr. Chantal DAMS, Onderwijzeres kleuteronderwijs.

Ecole communale de Lincé te SPRIMONT Mevr. Francine DEBRY, Onderwijzeres lager onderwijs.

Ecole communale d'Esneux te SOUMAGNE Mevr. Nadia DELAIT, Onderwijzeres kleuteronderwijs.

Ecole fondamentale « La Colombe de la Paix » te 1040 BRUSSEL Mevr. Carine DEVRIENDT, Onderwijzeres lager onderwijs.

Ecole Princesse Paola te 1200 BRUSSEL Mevr. Anne FERAUGE, Leermeesteres bijzondere vakken.

Ecole communale du Centre te THIMISTER-CLERMONT Mevr. Colette FORTHOMME, Onderwijzeres kleuteronderwijs.

Ecole communale de Micheroux te SOUMAGNE Mevr. Filomena GUTIERREZ PEINADO, Onderwijzeres lager onderwijs.

Ecole communale la Joliette te MELEN Mevr. Linda LARUE, Onderwijzeres kleuteronderwijs.

Ecole communale te SOUMAGNE Mevr. Arlette MOERMAN, Onderwijzeres kleuteronderwijs.

Ecole de la Boverie te SERAING Mevr. Noëlla ORMENESE, Onderwijzeres kleuteronderwijs.

Ecole fondamentale communale de Flémalle-Grande II te LUIK Mevr. Myriam PAQUOT, Onderwijzeres kleuteronderwijs.

Ecoles communales à SOUMAGNE Mevr. Betty PETERS, Leermeesteres bijzondere vakken.

Ecole communale fondamentale des Biens-Communaux te SERAING Mevr. Viviane QUOILIN, Onderwijzeres kleuteronderwijs.

Ecole communale d'Andenne II te ANDENNE Mevr. Cécile SOLEIL, Onderwijzeres lager onderwijs.

Ecole Léon Deleval à SERAING Mevr. Maria THIELENS, Onderwijzeres kleuteronderwijs.

Secundair onderwijs Athénée Royal de Koekelberg te 1081 BRUSSEL De heer Michel LABHAYE, Leraar Mevr. Micheline SCAUFLAIRE, Lerares.

Institut des Arts et Métiers te 1000 BRUSSEL De heer Philippe BESURE, Leraar.

Institut technique Cardinal Mercier Notre-Dame du Sacré-Coeur te 1030 BRUSSEL De heer Giuseppe BOERO, Leraar.

Institut Maris Stella te 1020 BRUSSEL Mevr. Rosa PROVENZANO, Lerares.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^