Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 12 juni 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Hoger Onderwijs Bij koninklijk besluit van 28 januari 2013 : Wordt het Burgerlijk Kruis 1e klasse toegekend aan de personeelsleden van de hierna vermelde onderwijsinrichtingen : Voor 35 diens Université d

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029357
pub.
12/06/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Hoger Onderwijs Bij koninklijk besluit van 28 januari 2013 : Wordt het Burgerlijk Kruis 1e klasse toegekend aan de personeelsleden van de hierna vermelde onderwijsinrichtingen : Voor 35 dienstjaren Université de Liège te LUIK De heer Marc ANSSEAU, Gewoon Hoogleraar; de heer Claude COIBION, Conservator; Mevr. Marthe alias Martine DEVIVIER, Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd hoofdbeambte; de heer Jean Paul DONNAY, Gewoon Hoogleraar; de heer Jean André ESSERS, Gewoon Hoogleraar; de heer Jean Michel FOIDART, Buitengewoon Hoogleraar; de heer Vincent GEENEN, Hoogleraar; Mevr. Marie GILLET, Werkleider.

Faculté de traduction et d'interprétation - EII - UMons te BERGEN Mevr. Jette BRYDE, Werkleidster.

Haute Ecole Albert Jacquard te TAMINES Mevr. Yolande CAUFRIEZ, Meester-assistente.

Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet te BERGEN De heer Alain SCANDOLO, Directeur-voorzitter.

Wordt de Burgerlijke Medaille 1e klasse toegekend aan de personeelsleden van de hierna vermelde onderwijsinrichtingen : Voor 25 dienstjaren Université de Liège te LUIK De heer Marc ANSSEAU, Gewoon Hoogleraar; Mevr. Christine BIQUET, Gewoon Hoogleraar; de heer François BROSE, Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd beambte; de heer Vincenzo CASTRONOVO, Gewoon Hoogleraar; de heer Georges DAUBE, Gewoon Hoogleraar; de heer Jean Jacques EMBRECHTS, Hoogleraar; de heer Jean Michel FOIDART, Buitengewoon Hoogleraar; de heer Louis FRANÇOIS, Docent; de heer Vincent GEENEN, Hoogleraar; Mevr. Liliane GEHLEN, Werkleidster; Mevr.

Chantal HUMBLET, Werkleider; de heer Ahmed IGOUT, Werkleidster; de heer Laurent MASSOTTE, Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd beambte.

Faculté de traduction et d'interprétation - EII - UMons te BERGEN Mevr. Thilde BARBONI, Docent; Mevr. Jette BRYDE, Werkleidster; de heer Alfred LOVENBERG, werkleider.

ULg Gembloux Agro-Bio Tec te GEMBLOUX De heer Patrick du JARDIN, Gewoon Hoogleraar; De heer Alain MONSEUR, Eerstaanwezend eerste gespecialiseerd hoofdbeambte.

Haute Ecole Albert Jacquard te TAMINES Mevr. Yolande CAUFRIEZ, Meester-assistente.

Conservatoire Royal de musique te LUIK De heer Philippe KOCH, Hoogleraar.

Faculté d'architecture et d'urbanisme - UMons te BERGEN De heer Nicolas PERCSY, Categoriedirecteur.

Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet te BERGEN De heer Alain SCANDOLO, Categoriedirecteur.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^