Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 februari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 februari 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Boes, M., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013201261
pub.
28/02/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 februari 2013, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Boes, M., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Leuven.

De standplaats is gevestigd te Leuven (grondgebied van het eerste kanton).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^